Bireysel Terapi

Hayat bir gelişim ve değişim süreci olmakla birlikte beklenen ya da beklenmeyen zorlu yaşantıları, kayıpları, tatminsizlikleri, hayal kırıklıklarını beraberinde getirir.

Yaşam içinde karşılaştığımız bu stres verici yaşam olayları ile başa çıkmaya çalışsak da bazen bunu yapamaz ve kendimiz yalnız, güçsüz, ne yapacağını bilemez bir durumda hissedebiliriz. Bu gibi durumlarda psikolojik destek alarak yaşam kalitesini arttırabilir ve üstesinden gelmekde zorluk çektiğimiz konularda mücadele edebiliriz.

Bireysel Terapi kişinin yalnızca kendisi ve terapist ile gizlilik ilkeleri doğrultusunda devamlılık sağlayan bir süreçtir. Kişi kendi içsel dünyasını keşfetmeye yönelik bir yolculuğa çıkar ardından onarım ve büyüme ile yolculuk devam eder. Kişi keşif, onarımda ve büyüme ile hayata ve problemlerine farklı bir bakış açısından yaklaşma becerisi kazanır. Bireysel Terapi de kendi iç dünyasıyla uyuma ve doyuma ulaşmaya başlayan kişinin mutlu yaşam yolunun önü açılmış olur .

 • İş hayatı İle ilgili Sorunlar
 • Tükenmişlik
 • Duygusal Sorunlarla Başetme
 • Sosyal Çevre İle İlgili Sorunlar
 • Özgüven Sorunları
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Bireysel farkındalık ve kendini tanıma
 • Kayıp ve Yas ile Mücadele
 • Öfke ile Başetme
 • Çevre Değişimi İle İlgili Sorunlar

“Birinin Önyargı İle Bakmayarak, Sizin Yerinize Sorumluluk Almaya Ve Bir Kalıba Sokmaya Çalışmayarak Sizi Gerçekten Dinlemesi Gibisi Yoktur”

Carl Rogers